Leveringsbetingelser

Vi ber om at alle som benytter seg av våre tjenester, leser gjennom leveringsbetingelsene under. Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på.

Bestilling, avbestilling og endring av antall

 • Alle priser er inkl. 15 % mva.
 • Bestiller er selv ansvarlig for å opplyse korrekt navn, e-post adresse, leveringsadresse, faktura adresse og referanseperson. Dersom leveransen skal faktureres et firma, skal i tillegg korrekt firmanavn og foretaksnummer, samt evt. rekvisisjonsnummer, prosjektnummer eller annet som kreves i hvert enkelt firma, oppgis.
 • Bestiller er også ansvarlig for å oppgi telefonnummer der mottaker kan nåes etter kontortid m.m.
 • Bestilling inkludert antall kuverter er bindende når denne er bekreftet skriftlig av oss. Evt. endring av antall skal senest skje 3 dager før levering.
 • Ved reduksjon av antall og avbestillinger som skjer to eller en dag før avtalt levering, faktureres endringen med 50 % av beløpet
 • Avbestillinger som skjer samme dag som avtalt levering, faktureres 100 % av beløpet.
 • Oppjustering av antall personer på koldtbord og varmretter kan skje inntil 3 dager før levering
 • Husk å bestille maten så du har den i god tid før gjestene dine ankommer.
 • Priser er basert på kontant betaling i kasse eller kortautomat, kreditt salg kun etter avtale
 • Ekspedisjons/fakturagebyr belastes med kr.50,00. Purregebyr og morarenter vil påløpe ved for sen betaling med til enhver tid gjeldende satser.

Ved leie av lokaler og større arrangementer, gjelder andre betingelser. Kontakt oss for mer informasjon vedr leie av lokaler

Retur av emballasje

Vi setter stor pris på at du returnerer emballasjen.

 • Varme- og kjølekasser skal returneres til utleveringssted snarest og senest innen 1 uke. Ikke returnerte kasser vil bli belastet med kr. 300 pr kasse.
 • Engangsservice så som aluminiumsformer, serveringsfat/-skåler, er ikke nødvendig å returnere

Levering (Transport)

 • Vi leverer etter avtale i Bergensområdet

Annet

 • Vi tar forbehold om prisendringer.
 • Dersom du har andre behov eller ønsker, kontakt oss på tlf eller mail. Vi vil gjøre vår ytterste for at du skal bli fornøyd med ditt arrangement.